Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2013 11/2013-01/2014 02-04/2014 05-07/2014 07/2014
Hela ekonomin (A-X) 1,0 1,4 -0,3 1,1 1,3
Industri (BCDE) -2,4 0,0 -3,0 -0,1 -0,6
Byggverksamhet (F) 2,9 3,0 -0,3 1,8 3,5
Handel (G) 1,7 0,7 1,4 1,0 0,5
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 1,6 1,8 0,5 1,5 1,6
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 0,7 -1,9 0,2 -0,3 1,6
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 0,0 -0,4 0,1 0,4 -0,9
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 5,5 4,9 2,9 4,2 4,4
Offentlig sektor (OPQ) 1,6 1,6 -0,5 -0,2 0,2
Privat sektor (sektorn: 11102–03) 0,9 1,4 -0,4 1,0 1,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juli 2014, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2014/07/ktps_2014_07_2014-09-10_tau_001_sv.html