Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.10.2014

Lönesumman ökade med 0,7 procent under juni-augusti jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under juni-augusti 0,7 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i augusti ökade lönesumman för hela ekonomin med en procent från året innan. Under juni-augusti för ett år sedan ökade lönesumman med 0,6 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 06-08/2014 och 06-08/2013, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 06-08/2014 och 06-08/2013, % (TOL 2008)

Under juni-augusti ökade lönesumman inom alla huvudnäringsgrenar med undantag av industrin (-0,8 %) och finansiell verksamhet (-1,2 %). Snabbast var ökningen av lönesumman inom privata hälsovårds- och socialtjänster (3,6 %), byggverksamhet (1,7 %) och övriga tjänster (1,7 %).

Lönesumman ökade med 0,6 procent inom den privata sektorn under juni-augusti jämfört med året innan

Under juni-augusti var summan av lönerna som betalats inom den privata sektorn 0,6 procent större än under motsvarande period året innan. Lönesumman inom den offentliga sektorn ökade under den senaste tremånadersperioden med 0,1 procent från året innan. Enbart i augusti ökade lönesumman inom den privata sektorn med 0,6 och inom den offentliga sektorn med 0,5 procent från året innan. Under juni-augusti för ett år sedan ökade lönesumman inom den offentliga sektorn med 2,1 procent och minskade inom den privata sektorn med 0,2 procent från året innan.

Förändring av lönesumman på årsnivå inom hela ekonomin samt inom den privata och offentliga sektorn under perioden 06-08/2014 och 06-08/2013, % (TOL 2008 och S 2012)

Förändring av lönesumman på årsnivå inom hela ekonomin samt inom den privata och offentliga sektorn under perioden 06-08/2014 och 06-08/2013, % (TOL 2008 och S 2012)
Lönesumman är summan av bruttolöner som betalats till arbetstagarna utan optioner. På lönesumman inverkar förändringar i sysselsättningen och i löntagarnas inkomstnivå.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (265,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. augusti 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2014/08/ktps_2014_08_2014-10-10_tie_001_sv.html