Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2013 01-03/2014 04-06/2014 07-09/2014 01-09/2014 09/2014
A-X Hela ekonomin 0,9 0,3 0,5 1,1 0,6 1,6
B-E Total industri -1,5 -2,1 -0,2 -0,3 -0,8 0,3
F Byggverksamhet 2,1 0,2 1,4 1,9 1,2 2,0
G Handel 0,6 1,2 1,1 0,5 0,9 1,2
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 1,3 0,7 1,1 1,9 1,3 2,8
K Finans- och försäkringsverksamhet -0,2 -0,6 -0,3 -0,2 -0,3 0,3
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -0,3 -0,1 0,2 -0,1 0,0 0,2
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 4,9 4,3 3,0 4,7 4,0 6,8
OPQ Offentlig sektor 1,6 0,3 -0,6 0,4 0,0 0,3
Privat sektor 0,7 0,1 0,8 1,0 0,6 1,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. september 2014, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2014/09/ktps_2014_09_2014-11-11_tau_001_sv.html