Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/2013-01/2014 02-04/2014 05-07/2014 08-10/2014 01-10/2014 10/2014
A-X Hela ekonomin 1,4 -0,3 0,4 2,2 0,9 4,4
B-E Total industri 0,0 -3,0 -0,2 1,6 -0,3 5,2
F Byggverksamhet 3,0 -0,5 0,6 4,0 1,9 10,4
G Handel 0,7 1,3 0,4 0,7 0,9 1,8
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 1,8 0,4 0,8 2,6 1,4 3,9
K Finans- och försäkringsverksamhet -1,4 0,7 -1,3 0,2 -0,3 2,1
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -0,3 -0,2 -0,1 0,0 -0,1 -0,2
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 4,9 2,8 3,5 3,1 3,4 0,1
OPQ Offentlig sektor 1,7 -0,4 -0,1 0,5 0,1 0,6
Privat sektor 1,4 -0,5 0,5 2,6 1,0 6,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. oktober 2014, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2014/10/ktps_2014_10_2014-12-11_tau_001_sv.html