Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2015 05-07/2015 08-10/2015 11/15-01/16 01/2016
A-X Hela ekonomin 1,9 0,7 0,0 1,2 0,3
B-E Total industri 3,7 -1,0 -1,3 -0,7 -1,8
F Byggverksamhet 4,3 3,9 -0,1 5,6 1,7
G Handel 0,0 0,2 -0,2 0,1 0,1
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2,5 2,1 1,2 3,0 2,2
K Finans- och försäkringsverksamhet 1,2 1,4 1,9 2,6 2,1
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -0,2 -0,8 -1,9 -0,8 -0,2
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 3,6 2,2 2,0 4,8 5,2
OPQ Offentlig sektor 0,4 -0,3 -1,0 -0,8 -1,5
Privat sektor 3,1 1,3 0,5 2,2 1,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. januari 2016, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2016/01/ktps_2016_01_2016-03-11_tau_001_sv.html