Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2015 01-03/2016 04-06/2016 07-09/2016 01-09/2016 09/2016
A-X Hela ekonomin 0,8 1,0 1,3 3,0 1,7 4,7
B-E Total industri -0,7 -1,6 -1,9 1,5 -0,7 5,1
F Byggverksamhet 4,6 4,0 6,6 10,1 7,1 17,3
G Handel -0,5 1,0 1,8 2,4 1,7 3,1
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2,2 2,6 2,7 4,6 3,3 6,5
K Finans- och försäkringsverksamhet 2,3 2,3 2,6 3,2 2,7 3,4
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -1,6 -1,5 -1,0 -0,6 -1,0 -0,2
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 3,7 6,0 5,1 6,9 6,0 7,6
OPQ Offentlig sektor -0,8 -0,4 -0,3 0,0 -0,2 -0,4
Privat sektor 1,7 1,7 2,1 4,4 2,7 7,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. september 2016, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2016/09/ktps_2016_09_2016-11-11_tau_001_sv.html