Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-12-12)
A-X Hela ekonomin 05/2016 1,1 0,9 -0,2
06/2016 1,1 1,0 -0,1
07/2016 1,4 1,5 0,1
08/2016 2,1 2,5 0,4
09/2016 4,7 4,6 -0,1
B-E Total industri 05/2016 -1,9 -2,0 -0,1
06/2016 -2,3 -2,2 0,1
07/2016 0,0 0,1 0,1
08/2016 -0,9 -0,7 0,2
09/2016 5,1 5,2 0,1
F Byggverksamhet 05/2016 5,6 5,4 -0,2
06/2016 6,3 6,1 -0,2
07/2016 5,2 5,4 0,2
08/2016 6,7 7,2 0,5
09/2016 17,3 17,1 -0,2
G Handel 05/2016 1,4 1,1 -0,3
06/2016 1,5 1,3 -0,2
07/2016 1,4 1,4 0,0
08/2016 1,9 2,2 0,3
09/2016 3,1 2,9 -0,2
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 05/2016 2,3 2,3 0,0
06/2016 2,5 2,3 -0,2
07/2016 2,6 2,6 0,0
08/2016 3,6 4,2 0,6
09/2016 6,5 6,4 -0,1
K Finans- och försäkringsverksamhet 05/2016 2,2 1,8 -0,4
06/2016 2,3 2,0 -0,3
07/2016 3,3 3,1 -0,2
08/2016 2,6 3,0 0,4
09/2016 3,4 3,4 0,0
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 05/2016 -0,9 -0,9 0,0
06/2016 -1,0 -1,2 -0,2
07/2016 -1,5 -1,5 0,0
08/2016 -0,7 -0,4 0,3
09/2016 -0,2 -0,4 -0,2
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 05/2016 5,9 4,7 -1,2
06/2016 5,0 4,9 -0,1
07/2016 5,9 6,0 0,1
08/2016 6,2 7,1 0,9
09/2016 7,6 7,4 -0,2
OPQ Offentlig sektor 05/2016 -0,4 -0,6 -0,2
06/2016 -0,5 -0,5 0,0
07/2016 -0,4 -0,4 0,0
08/2016 0,9 1,0 0,1
09/2016 -0,4 -0,4 0,0
Privat sektor 05/2016 1,9 1,6 -0,3
06/2016 1,9 1,7 -0,2
07/2016 2,5 2,4 -0,1
08/2016 2,8 3,2 0,4
09/2016 7,3 7,2 -0,1
1) 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Hela ekonomin (A-X) 2013 -0,8 0,8
2014 -0,7 0,7
2015 -0,7 0,7
Industri (BCDE) 2013 -0,3 0,3
2014 -0,2 0,4
2015 -0,2 0,2
Byggverksamhet (F) 2013 -1,9 1,9
2014 -2,0 2,0
2015 -1,7 1,7
Handel (G) 2013 -0,7 0,8
2014 -0,7 0,7
2015 -0,8 0,8
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2013 -0,8 0,9
2014 -0,8 0,8
2015 -1,1 1,1
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2013 -0,8 0,9
2014 -0,3 0,8
2015 -0,4 0,5
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2013 -0,2 0,5
2014 -0,1 0,5
2015 -0,6 0,6
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 2013 -1,1 1,1
2014 -0,6 0,6
2015 -0,8 0,8
Offentlig sektor (OPQ) 2013 -0,2 0,3
2014 0,0 0,1
2015 -0,3 0,3
Privat sektor 2014 -0,7 0,8
2015 -0,8 0,8
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. oktober 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2016/10/ktps_2016_10_2016-12-12_rev_001_sv.html