Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2016 05-07/2016 08-10/2016 11/16-01/17 01/2017
A-X Hela ekonomin 1,8 1,0 2,1 2,4 2,7
B-E Total industri -1,4 -1,4 -0,3 0,3 0,2
F Byggverksamhet 6,8 5,5 7,4 8,1 11,8
G Handel 2,1 1,1 1,8 2,2 2,3
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,4 2,3 3,8 4,3 4,6
K Finans- och försäkringsverksamhet 3,1 2,2 3,2 3,9 5,1
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -1,5 -1,0 -1,3 -1,2 -0,9
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 7,0 5,1 6,1 3,3 3,7
OPQ Offentlig sektor 0,3 -0,5 0,1 0,1 0,2
Privat sektor 2,5 1,9 3,1 3,6 4,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.03.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. januari 2017, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2017/01/ktps_2017_01_2017-03-13_tau_001_sv.html