Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2016 06-08/2016 09-11/2016 12/16-02/17 02/2017
A-X Hela ekonomin 1,5 1,3 2,0 2,0 1,8
B-E Total industri -1,9 -1,0 0,3 0,3 0,9
F Byggverksamhet 7,0 5,9 7,7 8,9 9,8
G Handel 1,9 1,4 2,0 1,9 1,3
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,2 2,8 4,0 4,4 4,4
K Finans- och försäkringsverksamhet 2,9 2,2 3,0 4,3 3,5
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -1,0 -1,1 -1,5 -1,0 -0,9
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 6,6 5,7 4,8 3,4 3,3
OPQ Offentlig sektor -0,3 0,0 0,1 -0,7 -1,3
Privat sektor 2,3 2,0 3,0 3,5 3,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. februari 2017, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2017/02/ktps_2017_02_2017-04-12_tau_001_sv.html