Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2016 07-09/2016 10-12/2016 01-03/2017 03/2017
A-X Hela ekonomin 1,2 2,4 1,6 2,4 2,5
B-E Total industri -1,9 1,3 -1,4 0,6 0,6
F Byggverksamhet 6,4 8,8 4,5 11,9 14,2
G Handel 1,6 1,6 1,9 1,5 0,9
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2,5 3,7 3,6 4,7 5,3
K Finans- och försäkringsverksamhet 2,5 2,9 3,6 2,7 -0,5
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -1,0 -0,9 -1,6 -1,1 -0,9
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 5,1 6,1 3,6 2,9 2,4
OPQ Offentlig sektor -0,3 0,1 -0,1 -0,4 -0,7
Privat sektor 2,0 3,7 2,3 4,3 2,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.05.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. mars 2017, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2017/03/ktps_2017_03_2017-05-12_tau_001_sv.html