Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2016 10-12/2016 01-03/2017 04-06/2017 06/2017
A-X Hela ekonomin 2,4 1,7 2,3 2,1 2,7
B-E Total industri 1,3 -1,3 0,6 2,6 6,2
F Byggverksamhet 8,9 4,8 11,3 8,6 15,2
G Handel 1,7 2,1 0,9 2,4 2,7
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,8 3,7 4,6 4,4 5,6
K Finans- och försäkringsverksamhet 2,9 3,6 2,7 0,8 1,9
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -1,0 -1,5 -0,8 -1,2 -1,0
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 6,1 3,8 2,9 3,3 3,9
OPQ Offentlig sektor 0,0 -0,1 -0,4 -2,3 -5,2
Privat sektor 3,7 2,4 4,0 4,5 2,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 11.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juni 2017, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2017/06/ktps_2017_06_2017-08-11_tau_001_sv.html