Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2016 12/2016-02/2017 03-05/2017 06-08/2017 08/2017
A-X Hela ekonomin 2,3 2,3 1,7 1,3 2,8
B-E Total industri 0,3 0,4 0,6 2,1 2,2
F Byggverksamhet 7,7 8,7 7,2 6,9 8,3
G Handel 2,0 1,8 0,6 1,0 1,2
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,1 4,3 4,0 4,6 5,2
K Finans- och försäkringsverksamhet 3,1 4,5 -0,1 2,2 2,5
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -1,4 -0,9 -1,3 -1,4 -0,5
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 4,3 2,8 2,3 2,5 1,4
OPQ Offentlig sektor 0,0 -0,4 -0,4 -3,8 0,3
Privat sektor 3,5 3,8 3,2 4,1 2,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 11.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. augusti 2017, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2017/08/ktps_2017_08_2017-10-11_tau_001_sv.html