Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/2016-01/2017 02-04/2017 05-07/2017 08-10/2017 10/2017
A-X Hela ekonomin 2,3 1,3 1,2 2,7 3,1
B-E Total industri 0,2 0,0 1,9 1,8 2,8
F Byggverksamhet 7,7 7,0 6,4 6,3 5,7
G Handel 2,2 0,5 0,8 1,4 1,8
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,3 3,8 4,0 5,1 5,2
K Finans- och försäkringsverksamhet 3,9 -0,1 2,3 4,2 1,4
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -1,1 -1,0 -1,7 -0,6 -0,6
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 2,7 1,4 3,1 2,5 4,1
OPQ Offentlig sektor 0,1 -1,1 -3,6 0,6 1,4
Privat sektor 3,5 2,8 3,8 4,2 3,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 11.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. oktober 2017, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2017/10/ktps_2017_10_2017-12-11_tau_001_sv.html