Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/2016-02/2017 03-05/2017 06-08/2017 09-11/2017 11/2017
A-X Hela ekonomin 2,1 1,6 1,1 3,1 3,7
B-E Total industri 0,3 0,5 1,9 2,5 4,2
F Byggverksamhet 8,3 6,8 6,2 6,2 8,2
G Handel 1,7 0,5 0,7 2,2 3,6
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,2 3,9 4,3 5,4 5,9
K Finans- och försäkringsverksamhet 4,0 -0,4 1,7 3,7 1,9
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -0,8 -1,0 -1,2 -0,2 0,0
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 2,7 2,1 2,0 2,7 3,5
OPQ Offentlig sektor -0,4 -0,5 -3,8 0,6 0,2
Privat sektor 3,6 3,1 3,8 4,6 5,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 12.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. november 2017, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2017/11/ktps_2017_11_2018-01-12_tau_001_sv.html