Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2017 04-06/2017 07-09/2017 10-12/2017 12/2017
A-X Hela ekonomin 2,2 1,8 0,9 2,9 2,2
B-E Total industri 0,6 2,5 0,0 2,8 1,8
F Byggverksamhet 11,0 7,8 2,9 6,1 4,7
G Handel 0,8 1,2 0,5 2,5 2,3
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,5 4,2 4,0 5,1 3,9
K Finans- och försäkringsverksamhet 2,5 0,3 3,9 0,7 -0,8
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -0,5 -1,1 -1,0 -0,2 -0,9
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 2,4 2,5 1,3 2,4 0,8
OPQ Offentlig sektor -0,4 -2,3 -2,0 0,8 1,1
Privat sektor 3,9 4,1 2,6 4,5 3,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 13.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. december 2017, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2017/12/ktps_2017_12_2018-02-13_tau_001_sv.html