Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.3.2018

Lönesumman ökade med 4,0 procent under november-januari jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under november-januari 4,0 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i januari ökade lönesumman för hela ekonomin med 4,5 procent från året innan. Under november-januari för ett år sedan ökade lönesumman med 2,6 procent.

Tremånaders årsförändring av lönesumman, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av lönesumman, % (TOL 2008)
Inom lönesummagraferna infördes fr.o.m. uppgifterna för maj 2016 ett nytt sätt att behandla uppgifter om nedläggning av småföretag. Detta inverkade på revideringen av uppgifterna gällande årsskiftet och början av år 2016.

Fr.o.m. detta offentliggörande övergår lönesummaindexen till att använda basåret 2015=100.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (279,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. januari 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2018/01/ktps_2018_01_2018-03-13_tie_001_sv.html