Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2017 07-09/2017 10-12/2017 01-03/2018 03/2018
A-X Hela ekonomin 2,0 1,3 3,3 4,4 4,9
B-E Total industri 2,5 0,1 3,0 5,1 7,4
F Byggverksamhet 8,2 3,5 6,9 8,0 7,1
G Handel 1,4 0,9 1,6 3,1 4,2
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,5 4,5 5,9 6,9 6,8
K Finans- och försäkringsverksamhet 0,4 4,2 1,1 1,1 3,9
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -0,8 -0,7 0,2 -0,3 0,1
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 2,7 1,7 2,8 3,1 3,9
OPQ Offentlig sektor -2,3 -2,2 0,7 1,6 1,2
Privat sektor 4,3 2,9 4,8 6,2 6,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. mars 2018, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2018/03/ktps_2018_03_2018-05-14_tau_001_sv.html