Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
05-07/2017 08-10/2017 11/2017-01/2018 02-04/2018 04/2018
A-X Hela ekonomin 1,6 2,9 3,6 4,5 4,5
B-E Total industri 2,1 1,9 3,3 4,9 3,5
F Byggverksamhet 6,7 6,5 7,6 6,9 5,8
G Handel 1,0 1,5 1,8 3,1 2,1
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,6 5,4 6,1 6,8 7,0
K Finans- och försäkringsverksamhet 2,1 3,9 0,6 2,5 4,2
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -1,1 0,1 0,2 0,5 -0,1
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 3,3 2,0 2,8 3,9 5,9
OPQ Offentlig sektor -3,5 0,6 1,3 2,1 3,0
Privat sektor 4,1 4,3 5,0 6,0 5,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. april 2018, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2018/04/ktps_2018_04_2018-06-12_tau_001_sv.html