Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2017 11/2017-01/2018 02-04/2018 05-07/2018 07/2018
A-X Hela ekonomin 2,9 3,6 4,4 4,6 4,4
B-E Total industri 1,9 3,2 4,8 4,2 4,3
F Byggverksamhet 6,5 7,7 6,6 6,8 7,0
G Handel 1,5 1,9 3,0 3,7 4,0
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 5,4 6,1 6,6 6,5 6,2
K Finans- och försäkringsverksamhet 4,0 0,6 3,0 4,4 3,2
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 1,1 0,6 0,1 1,0 -0,5
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 2,1 3,1 4,3 6,8 8,6
OPQ Offentlig sektor 0,5 1,0 2,0 2,2 1,6
Privat sektor 4,3 5,1 5,8 5,9 5,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juli 2018, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2018/07/ktps_2018_07_2018-09-13_tau_001_sv.html