Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2017 12/2017-02/2018 03-05/2018 06-08/2018 08/2018
A-X Hela ekonomin 3,2 3,7 4,7 5,1 6,3
B-E Total industri 2,6 3,2 5,2 5,1 8,5
F Byggverksamhet 6,6 7,5 6,3 8,7 14,2
G Handel 1,7 2,4 3,1 3,9 4,3
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 5,8 6,2 6,9 6,6 7,9
K Finans- och försäkringsverksamhet 3,9 -0,3 4,6 3,3 1,9
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 1,1 0,4 0,4 1,3 2,3
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 2,9 2,6 4,4 6,5 2,4
OPQ Offentlig sektor 0,7 1,8 2,6 2,8 2,6
Privat sektor 4,7 5,2 5,9 6,5 8,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. augusti 2018, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2018/08/ktps_2018_08_2018-10-12_tau_001_sv.html