Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/2017-02/2018 03-05/2018 06-08/2018 09-11/2018 11/2018
A-X Hela ekonomin 3,8 4,8 5,0 4,4 6,3
B-E Total industri 3,2 5,2 5,0 2,6 6,3
F Byggverksamhet 7,8 6,5 8,4 6,3 14,3
G Handel 2,3 3,1 3,6 3,6 4,0
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 6,0 6,6 6,2 5,7 6,9
K Finans- och försäkringsverksamhet -0,5 4,5 3,2 3,4 4,2
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 0,3 0,5 1,1 1,8 2,0
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 2,8 5,7 6,1 6,5 6,8
OPQ Offentlig sektor 1,8 2,6 2,8 3,8 4,2
Privat sektor 5,2 6,0 6,3 5,0 7,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. november 2018, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2018/11/ktps_2018_11_2019-01-11_tau_001_sv.html