Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.2.2019

Lönesumman ökade under oktober–december med 4,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under oktober–december 4,6 procent större än under motsvarande period året innan. I december ökade lönesumman för hela ekonomin med 2,6 procent jämfört med föregående år. Under oktober–december för ett år sedan ökade lönesumman för hela ekonomin med 3,5 procent.

Tremånaders årsförändring av lönesumman, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av lönesumman, % (TOL 2008)

Lönesummaindexens källmaterial ändras år 2019

Fr.o.m. 1.1.2019 anmäls alla löne- och förvärvsinkomster som lönesummaindexet använder till inkomstregistret. Det innebär att de uppgifter som publiceras i mars 2019 gällande lönesummaindexet för januari 2019 härstammar från ett annat material än tidigare på grund av ändringen. Tidigare erhölls uppgifterna ur Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ. Läs mer: Ändringar i denna statistik .


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (281,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. december 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2018/12/ktps_2018_12_2019-02-13_tie_001_sv.html