Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2019-07-12)
A-X Hela ekonomin 10/2018 4,8 5,1 0,3
11/2018 6,3 6,4 0,1
12/2018 2,6 3,6 1,0
01/2019 4,4 4,5 0,1
02/2019 . 4,0 .
B-E Total industri 10/2018 3,7 3,8 0,1
11/2018 6,3 6,4 0,1
12/2018 1,0 1,5 0,5
01/2019 3,3 3,4 0,1
02/2019 . 3,5 .
F Byggverksamhet 10/2018 6,6 6,8 0,2
11/2018 14,3 14,4 0,1
12/2018 -1,6 0,4 2,0
01/2019 1,3 1,3 0,0
02/2019 . 4,2 .
G Handel 10/2018 3,4 3,6 0,2
11/2018 4,0 4,2 0,2
12/2018 2,0 3,0 1,0
01/2019 2,2 2,1 -0,1
02/2019 . 1,8 .
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 10/2018 6,4 6,4 0,0
11/2018 6,9 7,1 0,2
12/2018 3,0 4,7 1,7
01/2019 3,5 3,6 0,1
02/2019 . 4,6 .
K Finans- och försäkringsverksamhet 10/2018 9,8 9,4 -0,4
11/2018 4,2 4,1 -0,1
12/2018 2,8 3,7 0,9
01/2019 1,6 1,6 0,0
02/2019 . 4,9 .
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 10/2018 2,4 2,5 0,1
11/2018 2,0 2,3 0,3
12/2018 1,0 2,2 1,2
01/2019 4,1 3,5 -0,6
02/2019 . 4,3 .
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 10/2018 6,5 6,9 0,4
11/2018 6,8 6,9 0,1
12/2018 4,4 5,4 1,0
01/2019 7,7 8,0 0,3
02/2019 . 5,9 .
OPQ Offentlig sektor 10/2018 3,1 3,6 0,5
11/2018 4,2 4,2 0,0
12/2018 4,7 4,7 0,0
01/2019 7,7 7,9 0,2
02/2019 . . .
Privat sektor 10/2018 5,5 5,7 0,2
11/2018 7,8 8,0 0,2
12/2018 2,1 3,4 1,3
01/2019 3,7 3,8 0,1
02/2019 . 4,2 .
1) 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Hela ekonomin (A-X) 2015 -0,7 0,7
2016 -0,5 0,6
2017 0,2 0,3
Industri (BCDE) 2015 -0,2 0,2
2016 -0,2 0,3
2017 0,1 0,1
Byggverksamhet (F) 2015 -1,7 1,7
2016 -1,2 1,5
2017 0,3 0,5
Handel (G) 2015 -0,8 0,8
2016 -0,7 0,9
2017 -0,7 0,7
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2015 -1,1 1,1
2016 -0,7 0,9
2017 0,2 0,3
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2015 -0,4 0,5
2016 -0,5 0,7
2017 -0,2 0,4
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2015 -0,6 0,6
2016 -0,1 0,5
2017 1,5 1,5
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 2015 -0,8 0,8
2016 -0,9 1,2
2017 0,0 0,4
Offentlig sektor (OPQ) 2015 -0,3 0,3
2016 0,0 0,2
2017 0,0 0,3
Privat sektor 2016 -0,5 0,8
2017 0,1 0,3
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. mars 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2019/03/ktps_2019_03_2019-07-12_rev_001_sv.html