Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2018 07-09/2018 10-12/2018 01-03/2019 03/2019
A-X Hela ekonomin 4,8 4,4 5,0 3,7 2,7
B-E Total industri 3,9 3,6 3,8 1,9 -0,9
F Byggverksamhet 6,6 6,5 6,8 4,2 6,7
G Handel 3,2 3,8 3,6 1,4 0,4
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 6,4 5,8 6,0 4,1 4,1
K Finans- och försäkringsverksamhet 4,8 0,3 5,7 3,2 3,2
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 1,3 0,8 2,3 3,5 2,7
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 8,2 5,5 6,4 7,2 7,7
OPQ Offentlig sektor 2,9 3,1 4,1 . .
Privat sektor 5,9 5,5 5,6 3,6 2,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. mars 2019, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2019/03/ktps_2019_03_2019-07-12_tau_001_sv.html