Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
05-07/2019 08-10/2019 11/2019-01/2020 02-04/2020 04/2020
A-X Hela ekonomin 3,8 3,5 2,4 0,1 -3,2
B-E Total industri 3,0 3,0 1,9 -2,7 -6,2
F Byggverksamhet 1,9 1,3 2,4 1,1 4,8
G Handel 2,4 2,2 2,2 0,1 -4,6
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,8 4,4 3,8 0,0 -5,5
K Finans- och försäkringsverksamhet 2,6 3,3 1,7 4,0 4,2
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 2,8 2,2 2,7 0,4 -3,5
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 8,1 7,4 6,8 4,0 -1,6
OPQ Offentlig sektor 3,6 3,1 0,3 0,9 -1,1
Privat sektor 4,2 3,9 3,4 -0,1 -3,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. april 2020, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2020/04/ktps_2020_04_2020-06-12_tau_001_sv.html