Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
06-08/2019 09-11/2019 12/2019-02/2020 03-05/2020 05/2020
A-X Hela ekonomin 3,1 3,1 2,2 -2,9 -7,2
B-E Total industri 2,0 2,7 0,9 -4,8 -8,2
F Byggverksamhet -0,8 0,9 3,2 -2,7 -8,6
G Handel 2,1 2,1 2,4 -3,5 -7,9
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,2 4,2 3,5 -5,3 -13,0
K Finans- och försäkringsverksamhet 3,6 2,7 1,2 4,2 1,9
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 3,3 1,9 2,7 -2,8 -6,5
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 6,8 7,2 7,5 -1,5 -7,6
OPQ Offentlig sektor 3,5 2,7 0,2 0,5 0,3
Privat sektor 3,2 3,6 3,1 -4,1 -9,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. maj 2020, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2020/05/ktps_2020_05_2020-07-14_tau_001_sv.html