Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2019 01-03/2020 04-06/2020 07-09/2020 09/2020
A-X Hela ekonomin 2,3 2,6 -4,3 -0,3 0,6
B-E Total industri 1,5 1,2 -5,0 -1,7 -0,5
F Byggverksamhet 0,0 3,2 -1,7 0,2 0,5
G Handel 1,9 2,9 -6,1 0,4 1,4
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,2 4,0 -9,3 -3,0 -1,9
K Finans- och försäkringsverksamhet 1,5 3,6 2,5 2,3 3,7
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 1,2 2,9 -5,7 0,8 2,7
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 7,3 6,9 -4,1 4,2 5,5
OPQ Offentlig sektor 2,1 0,6 1,8 2,3 2,8
Privat sektor 2,7 3,6 -6,2 -0,8 0,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. september 2020, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2020/09/ktps_2020_09_2020-11-13_tau_001_sv.html