Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2020 04-06/2020 07-09/2020 10-12/2020 12/2020
A-X Hela ekonomin 2,6 -4,0 -0,5 0,2 0,8
B-E Total industri 1,2 -4,4 -1,7 0,7 4,0
F Byggverksamhet 3,3 -1,2 0,0 1,2 5,3
G Handel 3,0 -6,0 0,1 0,6 -0,1
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,0 -9,1 -3,3 -3,1 -3,8
K Finans- och försäkringsverksamhet 3,5 2,6 1,0 0,7 0,6
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 3,2 -6,7 0,2 1,4 -0,5
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 7,1 -4,0 4,0 6,2 9,3
OPQ Offentlig sektor 0,7 1,8 2,4 2,4 2,1
Privat sektor 3,6 -5,9 -1,2 -0,2 1,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. december 2020, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2020/12/ktps_2020_12_2021-02-12_tau_001_sv.html