Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2020 07-09/2020 10-12/2020 01-03/2021 03/2021
A-X Hela ekonomin -3,9 -0,4 0,4 0,3 1,2
B-E Total industri -4,4 -1,7 0,7 1,5 4,2
F Byggverksamhet -1,1 0,1 1,3 -1,8 1,1
G Handel -6,0 0,1 0,6 2,1 4,7
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt -9,0 -3,2 -2,7 -3,5 -3,3
K Finans- och försäkringsverksamhet 2,6 1,1 0,7 1,9 -1,6
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -6,2 0,3 1,3 2,0 1,7
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn -3,6 4,2 6,3 3,0 -0,2
OPQ Offentlig sektor 1,8 2,3 2,5 3,0 3,5
Privat sektor -5,8 -1,1 -0,1 -0,3 1,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. mars 2021, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2021/03/ktps_2021_03_2021-05-14_tau_001_sv.html