Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
05-07/2020 08-10/2020 11/2020-01/2021 02-04/2021 04/2021
A-X Hela ekonomin -3,1 -0,3 -0,7 2,9 5,9
B-E Total industri -3,5 -1,7 -0,8 4,4 5,8
F Byggverksamhet -0,3 -0,9 -2,6 1,3 3,7
G Handel -5,0 0,7 0,1 3,6 4,8
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt -8,5 -2,4 -4,1 -0,1 5,5
K Finans- och försäkringsverksamhet 1,1 0,8 1,7 3,7 7,4
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -5,3 1,7 1,2 4,2 8,5
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn -2,4 4,7 6,2 5,1 11,5
OPQ Offentlig sektor 3,1 1,7 2,2 4,8 6,0
Privat sektor -5,0 -0,9 -1,7 2,5 5,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. april 2021, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2021/04/ktps_2021_04_2021-06-14_tau_001_sv.html