Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-08-13)
A-X Hela ekonomin 01/2021 -2,2 -2,1 0,1
02/2021 1,4 1,5 0,1
03/2021 1,2 1,0 -0,2
04/2021 5,9 5,7 -0,2
05/2021 9,8 9,8 0,0
B-E Total industri 01/2021 -3,0 -3,0 0,0
02/2021 3,0 3,1 0,1
03/2021 4,2 4,2 0,0
04/2021 5,8 5,8 0,0
05/2021 8,4 8,5 0,1
F Byggverksamhet 01/2021 -5,7 -6,2 -0,5
02/2021 -1,1 -1,3 -0,2
03/2021 1,1 0,8 -0,3
04/2021 3,7 3,4 -0,3
05/2021 7,5 7,6 0,1
G Handel 01/2021 0,0 -0,3 -0,3
02/2021 1,6 1,5 -0,1
03/2021 4,7 4,4 -0,3
04/2021 4,8 4,6 -0,2
05/2021 12,2 12,3 0,1
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 01/2021 -5,1 -5,2 -0,1
02/2021 -2,3 -2,2 0,1
03/2021 -3,3 -3,6 -0,3
04/2021 5,5 5,3 -0,2
05/2021 14,5 14,6 0,1
K Finans- och försäkringsverksamhet 01/2021 2,9 2,8 -0,1
02/2021 4,9 4,9 0,0
03/2021 -1,6 -1,7 -0,1
04/2021 7,4 7,2 -0,2
05/2021 3,8 3,9 0,1
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 01/2021 1,9 2,3 0,4
02/2021 2,0 2,0 0,0
03/2021 1,7 2,0 0,3
04/2021 8,5 8,3 -0,2
05/2021 11,9 11,9 0,0
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 01/2021 4,4 4,8 0,4
02/2021 4,2 4,7 0,5
03/2021 -0,2 -0,3 -0,1
04/2021 11,5 11,4 -0,1
05/2021 17,3 17,3 0,0
OPQ Offentlig sektor 01/2021 -0,4 0,7 1,1
02/2021 4,5 4,8 0,3
03/2021 3,5 3,5 0,0
04/2021 6,0 6,1 0,1
05/2021 4,7 4,7 0,0
Privat sektor 01/2021 -3,0 -3,1 -0,1
02/2021 0,6 0,7 0,1
03/2021 1,2 1,0 -0,2
04/2021 5,9 5,8 -0,1
05/2021 12,3 12,4 0,1
1) 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Hela ekonomin (A-X) 2017 0,2 0,3
2018 0,1 0,2
2019 0,2 0,2
Industri (BCDE) 2017 0,1 0,1
2018 -0,1 0,1
2019 0,1 0,1
Byggverksamhet (F) 2017 0,3 0,5
2018 0,1 0,4
2019 0,1 0,1
Handel (G) 2017 -0,7 0,7
2018 -0,2 0,3
2019 0,0 0,1
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2017 0,2 0,3
2018 -0,1 0,5
2019 0,2 0,2
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2017 -0,2 0,4
2018 -0,2 0,6
2019 0,0 0,2
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2017 1,5 1,5
2018 0,6 0,7
2019 0,5 0,5
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 2017 0,0 0,4
2018 1,2 1,3
2019 0,7 0,7
Offentlig sektor (OPQ) 2017 0,0 0,3
2018 0,3 0,3
2019 0,2 0,2
Privat sektor 2017 0,1 0,3
2018 0,1 0,2
2019 0,2 0,2
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juni 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2021/06/ktps_2021_06_2021-08-13_rev_001_sv.html