Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2020 10-12/2020 01-03/2021 04-06/2021 06/2021
A-X Hela ekonomin -0,4 0,5 0,2 8,5 9,9
B-E Total industri -1,7 0,8 1,5 7,2 7,4
F Byggverksamhet 0,2 1,6 -2,2 5,9 6,6
G Handel 0,1 0,6 1,9 9,3 10,9
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt -3,2 -2,5 -3,7 11,0 13,1
K Finans- och försäkringsverksamhet 1,1 0,9 1,8 4,8 2,9
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 0,3 1,5 2,1 11,4 13,6
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 4,3 6,6 3,0 13,9 13,0
OPQ Offentlig sektor 2,3 2,5 3,0 6,8 9,0
Privat sektor -1,1 0,2 -0,4 9,7 11,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juni 2021, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2021/06/ktps_2021_06_2021-08-13_tau_001_sv.html