Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2020 11/2020-01/2021 02-04/2021 05-07/2021 07/2021
A-X Hela ekonomin -0,3 -0,6 2,8 8,6 6,5
B-E Total industri -1,7 -0,7 4,5 7,3 6,1
F Byggverksamhet -0,8 -2,3 1,1 5,6 3,4
G Handel 0,7 0,2 3,5 9,4 5,7
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt -2,4 -3,9 -0,2 11,9 8,9
K Finans- och försäkringsverksamhet 0,9 1,9 3,6 3,8 5,1
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 1,8 1,5 4,1 11,5 8,9
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 4,8 6,5 5,2 13,2 10,3
OPQ Offentlig sektor 1,7 2,2 4,8 6,3 4,7
Privat sektor -0,8 -1,3 2,6 10,0 7,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palkkasumma@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juli 2021, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2021/07/ktps_2021_07_2021-09-14_tau_001_sv.html