Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2020 12/2020-02/2021 03-05/2021 06-08/2021 08/2021
A-X Hela ekonomin 0,2 1,0 5,3 7,3 5,8
B-E Total industri -0,8 2,1 6,1 6,1 4,6
F Byggverksamhet -0,6 0,4 3,8 4,7 3,9
G Handel 0,9 0,9 6,8 7,3 5,2
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt -2,3 -2,8 4,7 9,4 7,5
K Finans- och försäkringsverksamhet 1,4 3,5 3,3 4,2 5,7
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 2,5 2,5 7,3 9,8 6,9
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 5,1 7,2 9,1 10,8 9,0
OPQ Offentlig sektor 2,8 3,3 4,7 6,4 5,2
Privat sektor -0,5 0,5 6,1 8,3 6,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palkkasumma@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. augusti 2021, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2021/08/ktps_2021_08_2021-10-14_tau_001_sv.html