Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2020 01-03/2021 04-06/2021 07-09/2021 09/2021
A-X Hela ekonomin 1,2 0,2 8,3 6,0 6,1
B-E Total industri 1,5 1,5 7,2 5,7 6,0
F Byggverksamhet 2,1 -2,1 5,6 4,3 6,2
G Handel 1,1 1,9 9,0 5,0 4,4
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt -1,9 -3,7 10,3 7,6 7,3
K Finans- och försäkringsverksamhet 1,5 1,8 4,5 4,9 4,2
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 2,8 2,1 11,3 6,8 5,5
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 7,3 3,1 13,7 9,5 9,2
OPQ Offentlig sektor 3,3 3,0 6,8 4,9 4,9
Privat sektor 0,8 -0,4 9,5 6,9 7,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palkkasumma@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. september 2021, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2021/09/ktps_2021_09_2021-11-12_tau_001_sv.html