Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Ändringar i StatFin-databastabellerna i statistiken över kom-munernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Statistikcentralen har gjort ändringar i StatFin-databastabellerna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet. I databastabellerna finns nu uppgifter om bokslut, driftsekonomi och verksamhet fr.o.m. år 2006. Uppgifterna finns tillgängliga med följande områdesvariabler: hela landet, Fasta Finland, landskapen och samkommunerna totalt. Kommun- och samkommunvisa uppgifter finns tillgängliga i den avgiftsfria tjänsten (på finska) på adressen http://www.stat.fi/keruu/kuntien_talous_ja_toiminta.html.

 


Senast uppdaterad 3.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-1706. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktt/ktt_2013-05-31_uut_001_sv.html