Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.2.2009

Varutransporter med lastbil minskade i oktober-december 2008

Varutransportvolymen med lastbil inom inrikes vägtrafik minskade med 15 procent under det fjärde kvartalet 2008 jämfört med motsvarande period år 2007. Lastbilstrafikens transportarbete mätt i tonkilometer minskade med 9 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom inrikes vägtrafik.

I oktober-december 2008 uppgick varutransporterna med lastbil till totalt 106 miljoner ton. Volymen av transporter av jordmaterial var 50 miljoner ton. Transport av andra varor uppgick totalt till 57 miljoner ton. Transport av jordmaterial minskade med 15 procent, och transport av andra varor minskade med 14 procent från året innan. Lastbilarnas transportarbete var 6 319 miljoner tonkilometer.

Varutransportvolymen med lastbil efter kvartal

Källa: Statistiken över varutransporter inom vägtrafiken 4/2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Kanninen (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 6.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 4:e kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2008/04/kttav_2008_04_2009-02-06_tie_001_sv.html