Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.11.2009

Varutransporter med lastbil minskade under juli-september

Under tredje kvartalet år 2009 minskade den lastbilstransporterade godsmängden inom inrikes vägtrafiken med 17 procent jämfört med motsvarande period år 2008. Lastbilstrafikens transportarbete mätt i tonkilometer minskade med 16 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom inrikes vägtrafik. Under juli-september år 2009 transporterades totalt 95 miljoner ton gods med lastbilar. Transporterna av jordmaterial uppgick till 47 miljoner ton och transporterna av andra varor till totalt 48 miljoner ton. Lastbilarnas transportarbete var 6 039 miljoner tonkilometer.

Under januari–september år 2009 uppgick varutransporterna med lastbilar till totalt 241 miljoner ton och lastbilstrafikens transportarbete till totalt 17 162 miljoner tonkilometer. Varutransportvolymen minskade med 23 procent och transportarbetet med 19 procent jämfört med motsvarande period året innan. Varutransporterna har minskat särskilt inom industri- och byggbranschen.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis av innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.

Varutransportvolymen med lastbil efter kvartal

Varutransportvolymen med lastbil efter kvartal

Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 3/2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Kanninen (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 3:e kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2009/03/kttav_2009_03_2009-11-20_tie_001_sv.html