Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.5.2010

Varutransporter med lastbil ökade under januari-mars 2010

Under det första kvartalet år 2010 ökade den lastbilstransporterade godsmängden inom inrikes vägtrafiken med 26 procent jämfört med motsvarande period år 2009. Under januari–mars år 2010 transporterades sammanlagt 84 miljoner ton gods med lastbilar. Den kraftiga tillväxten förklaras av ökade transporter av jordmaterial, vilka uppgick till totalt 34 miljoner ton. Den transporterade godsmängden är dock 10 procent mindre än den godsmängd som transporterades under januari–mars år 2008. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransportvolymen med lastbil efter kvartal

Varutransportvolymen med lastbil efter kvartal

Under det första kvartalet år 2010 var transportarbetet för lastbilarna sammanlagt 6 008 miljoner tonkilometer, av vilket 457 miljoner tonkilometer inom den privata trafiken och 5 551 miljoner tonkilometer inom den yrkesmässiga trafiken. Transportarbetet ökade med 2 procent från motsvarande period år 2009.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 1/2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Kanninen (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 21.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 1:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2010/01/kttav_2010_01_2010-05-21_tie_001_sv.html