Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.2.2011

Varutransporter med lastbil ökade under oktober–december 2010

Under fjärde kvartalet år 2010 ökade den lastbilstransporterade godsmängden inom inrikes vägtrafiken med 16 procent jämfört med motsvarande period år 2009. Lastbilstrafikens transportarbete mätt i tonkilometer ökade med 4 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafik. Under oktober–december år 2010 transporterades totalt 120 miljoner ton gods med lastbilar. Transporterna av jordmaterial uppgick till 56 miljoner ton och transporterna av andra varor till totalt 64 miljoner ton. Lastbilarnas transportarbete var 7 364 miljoner tonkilometer.

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Under år 2010 uppgick varutransporterna med lastbilar till totalt 397 miljoner ton och lastbilstrafikens transportarbete till totalt 25 961 miljoner tonkilometer. Varutransportvolymen ökade med 15 procent och transportarbetet med 7 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis av innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 4/2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Kanninen (09) 1734 3750, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 11.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 4:e kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2010/04/kttav_2010_04_2011-02-11_tie_001_sv.html