Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.3.2013

Den transporterade godsmängden med lastbil minskade under fjärde kvartalet 2012

Under fjärde kvartalet 2012 transporterades 75 miljoner ton gods med lastbilar, dvs. 17 procent mindre än under motsvarande kvartal året innan. Transporterna av jordmaterial minskade med 25 procent och transporterna av annat än jordmaterial med 10 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Under fjärde kvartalet 2012 var transportarbetet för lastbilarna sammanlagt 5 298 miljoner tonkilometer, dvs. 13 procent mindre än under motsvarande kvartal året innan. Av transportarbetet kördes 91 procent inom den yrkesmässiga trafiken och 9 procent inom den privata trafiken.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis av innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 4/2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Simonaho 09 1734 2789, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 28.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 4:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2012/04/kttav_2012_04_2013-03-28_tie_001_sv.html