Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.3.2016

Den transporterade godsmängden med lastbil var oförändrad, transportarbetet ökade under fjärde kvartalet 2015

Under fjärde kvartalet 2015 transporterades 69 miljoner ton gods med lastbilar, dvs. lika mycket som under motsvarande kvartal året innan. Transporterna av jordmaterial ökade med 5 procent, medan transporterna av annat än jordmaterial minskade med 3 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Under fjärde kvartalet 2015 var transportarbetet för lastbilarna 5,7 miljarder tonkilometer, dvs. 12 procent mer än under motsvarande kvartal året innan. Av transportarbetet kördes 90 procent inom den yrkesmässiga trafiken och 10 procent inom den privata trafiken.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis från innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 4/2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Klaus Bossart 029 551 2602, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (154,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 24.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 4:e kvartalet 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2015/04/kttav_2015_04_2016-03-24_tie_001_sv.html