Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.12.2017

Den transporterade godsmängden med lastbil ökade under tredje kvartalet 2017

Under tredje kvartalet 2017 transporterades 80 miljoner ton gods med lastbilar, dvs. 17 procent mer än under motsvarande kvartal året innan. Transporterna av jordmaterial ökade med 19 procent och transporterna av annat än jordmaterial med 16 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Under tredje kvartalet 2017 var transportarbetet för lastbilarna 7,0 miljarder tonkilometer, dvs. 7 procent mer än under motsvarande kvartal året innan. Av transportarbetet kördes 93 procent inom den yrkesmässiga trafiken och 7 procent inom den privata trafiken.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis från innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 3/2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Tuominen 029 551 3621, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (153,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 18.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 3:e kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2017/03/kttav_2017_03_2017-12-18_tie_001_sv.html