Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.6.2019

Den transporterade godsmängden med lastbil var oförändrad under första kvartalet 2019

Under första kvartalet 2019 transporterades 66 miljoner ton gods med lastbilar. Detta var lika mycket som under motsvarande kvartal året innan. Transporterna av jordmaterial ökade med 64 procent och transporterna av annat än jordmaterial minskade med 17 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Under första kvartalet 2019 var transportarbetet för lastbilar 6,5 miljarder tonkilometer. Detta var en minskning med 4 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Av transportarbetet kördes 96 procent inom den yrkesmässiga trafiken och 4 procent inom den privata trafiken.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis från innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 1/2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Tuominen 029 551 3621, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (155,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 19.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 1:a kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2019/01/kttav_2019_01_2019-06-19_tie_001_sv.html