Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser. Uppgifter har publicerats årligen på statistikens webbsidor. De senaste uppgifterna gäller statistikåret 2012. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbsidorna. Fr.o.m. statistikåret 2013 kommer liknande uppgifter om kommunernas och samkommunernas bokslut att publiceras i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Uppgifter om statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis finns på adressen http://www.stat.fi/til/kkt/index_sv.html.

 


Senast uppdaterad 2.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser [e-publikation].
ISSN=1797-4313. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttp/kttp_2013-04-02_uut_001_sv.html