Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Basåret för kostnadsindexet för fastighetsunderhåll byts ut

Nytt basår för kostnadsindexet för fastighetsunderhåll är 2010. I samband med bytet av basår uppdaterades viktstrukturen i statistiken. Källindex som används vid framställningen av statistiken uppdaterades också till nyare. Tidsserierna för det nya basåret har beräknats fr.o.m. år 2010. Gamla tidsserier (2005=100 och 2000=100) länkas framåt genom kedjning utifrån ändringar pga. indexet för det nya basåret fr.o.m. 1:a kvartalet 2013.

Den största ändringen jämfört med det tidigare indexet är en förenkling av beräkningen av fastighetsskatt. I det nya indexet beaktas fastighetsskatten alltid i början av det år som följer på det innevarande skatteåret. Tidigare beaktades skatten under 3:e kvartalet. En annan ändring gäller en utökning av antalet servicebenämningar jämfört med det tidigare indexet.


Senast uppdaterad 13.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kostnadsindex för fastighetsunderhåll [e-publikation].
ISSN=1799-4322. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kyki/kyki_2013-06-13_uut_001_sv.html