Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Bokslutsstatistiken över samfärdseln i juli 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

I Bokslutsstatistiken över samfärdseln införs TOL 2008 när uppgifter för år 2008 samlas in. De preliminära uppgifterna i Bokslutsstatistiken över samfärdseln för år 2008 publiceras i juli 2009 enligt näringsgrensindelningen TOL 2008. Uppgifterna publiceras för statistikåret och för jämförelseåret. Uppgifter enligt TOL 2002 publiceras för statistikåret 2008 i statistikdatabasen StatFin. Uppgifterna för år 2009 publiceras inte längre enligt TOL 2002. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer också de uppgifter som tidigare publicerats enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga.

webbsidan för samfärdseln finns mera information om tillämpningen av näringsgrensindelningen TOL 2008.

Ändringar i näringsgrensindelningen för samfärdseln vid övergången till TOL 2008

I och med den nya näringsgrensindelningen publiceras en huvudgrupp i bokslutsstatistiken över samfärdseln, liksom tidigare.

Huvudgruppen som publicerats enligt näringsgrensindelningen TOL 2002:

I Transport, magasinering och kommunikation

Enligt näringsgrensindelningen TOL 2008är huvudgruppen

H Transport och magasinering

Innehållet i huvudgruppen i näringsgrensindelningen TOL 2008 ändras jämfört med huvudgruppen i TOL 2002. De mest betydande ändringarna:

  • Näringsgrenen 633 Resebyråverksamhet och andra stödtjänster till turism enligt näringsgrensindelningen TOL 2002 övergår till huvudgrupp N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster i TOL 2008.
  • Näringsgrenen 642 Telekommunikation i TOL 2002 överförs till huvudgruppen J Informations- och kommunikationsverksamhet i TOL 2008.

 


Senast uppdaterad 9.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bokslutsstatistik över samfärdseln [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/litipa/litipa_2009-01-23_uut_001_sv.html