Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifterna i bokslutsstatistik över samfärdseln ingår framöver i struktur- och boksslutsstatistiken över företag

Uppgifterna i bokslutsstatistik över samfärdseln publiceras fr.o.m. år 2013 som en del av struktur- och bokslutsstatistiken över företag på adressen http://www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html. Bokslutsstatistik över samfärdseln publiceras inte längre som en separat statistikgren fr.o.m. statistikåret 2013.

Statistikuppgifter från bokslutsstatistiken över samfärdseln har publicerats årligen på statistikens webbsidor och gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga där.

 


Senast uppdaterad 19.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bokslutsstatistik över samfärdseln [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/litipa/litipa_2014-08-13_uut_001_sv.html