Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, juli 2018

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 104,0 0,3 4,4
Geokonstruktioner 104,3 0,0 3,6
Markkonstruktioner 100,6 0,1 2,2
Bergkonstruktioner 100,9 0,2 0,7
Beläggningar 117,5 0,9 17,4
Kommunaltekniska system 103,5 0,1 4,5
Betongkonstruktioner 103,0 0,6 0,9
Tekniska och andra system 100,7 -0,1 0,0
Krossarbeten 1) 103,9 0,1 5,0
Vägunderhåll 1) 100,7 -0,3 0,9
Gatuunderhåll 1) 101,9 -0,0 2,3
Banunderhåll 1) 102,1 0,0 2,1
Underhåll, totalt 1) 101,5 -0,1 1,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2018, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, juli 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/07/maku_2018_07_2018-08-23_tau_001_sv.html