Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, juli 2018

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 114,3 0,3 3,9
Geokonstruktioner 115,8 0,0 3,5
Markkonstruktioner 113,0 0,1 2,1
Bergkonstruktioner 114,9 0,2 0,8
Beläggningar 113,5 0,9 14,5
Kommunaltekniska system 116,5 0,1 4,1
Betongkonstruktioner 118,6 0,6 1,4
Tekniska och andra system 107,5 -0,1 0,8
Krossarbeten 1) 114,5 0,1 5,2
Vägunderhåll 1) 113,2 -0,3 1,3
Gatuunderhåll 1) 113,8 -0,0 2,1
Banunderhåll 1) 113,3 0,0 2,5
Underhåll, totalt 1) 113,5 -0,1 1,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2018, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, juli 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/07/maku_2018_07_2018-08-23_tau_002_sv.html